Kişiye özel ilan: İsim dışında her şey yazılmış

YÖK’ün tüm engellemeleri ve kanununa karşın üniversitelerin şahsa özel ilanlarının sonu gelmiyor. Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü 28 Ekim tarihinde öğretim üyesi ilanı açtı. İlanda, farklı fakültelere 2’si profesör, 13’ü hekim öğretim üyesi olmak üzere toplam 15 kişi alınacağı belirtildi. Açılan ilanlarla takıma alınacak bireyler için aranan kaidelerden kimileri bireye özel oldu.

BirGün’den Berkay Sağol’un haberine nazaran, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Kısmı Sayısal Metotlar Anabilim Dalı’na alınacak hekim öğretim üyesi için verilen ilanda, “Doktorasını sayısal sistemler alanında yapmış olmak. Metin madenciliği ve birliktelik kuralları mevzularında çalışmaları bulunmak” kaideleri yer aldı. İlanın kurallarını karşılayan E.B. isimli hekim öğretim üyesinin “Metin madenciliği: Hizmet pazarlaması için bir uygulama” isimli bir akademik çalışması bulunuyor.

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kısmı Arap Lisanı ve Belagatı Anabilim Kolu için açılan tabip öğretim üyesi ilanında, “Doktorasını Arap Lisanı ve Belagati bilim kısmında yapmış olmak. Lafzi bağlama edatları konusunda Kur’an’dan örneklerle çalışma yapmış olmak. Alanında en az 6 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak” koşulları arandı. Bir diğer üniversitede öğretim vazifelisi olarak çalışan M.M.C. ise bu koşulları karşılayan kişi oldu. M.M.C. 2016 yılından beri bir üniversitede ders verirken, “Arap lisanında lafzî bağlama edâtları- Lokman Müddeti örneği” başlıklı bir tezi bulunuyor.

Nurdağı Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Kısmı Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı için açılan tabip öğretim üyesi için şu koşullar arandı: “Doktorasını bahçe bitkileri kısmında yapmış olmak ve yabani erik çeşitlerinin anaçlık özellikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.” Doktorasını 2017 yılında tamamlayan R.U.’nun “Kahramanmaraş florasından klon seleksiyonu yoluyla elde edilen birtakım yabani erik cinslerinin kayısıya anaçlık özelliklerinin araştırılması” isimli bir tezi olduğu ortaya çıktı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Kısmı Halk Sıhhati Hemşireliği Anabilim Kolu için açılan tabip öğretim üyesi ilanının kurallarında, “Hemşirelik anabilim kısmı doktora mezunu olmak, halk sıhhati hemşireliği alanında dersler almış olmak ve transteoretik model ile ilgili çalışma yapmış olmak” tabirleri yer aldı. Halk sıhhati anabilim kolunda yüksek lisans yapan E.S. isimli öğretim görevlisinin, “Kendi kendine göğüs muayenesi davranışının transteoretik modele uyarlanması” başlıklı doktora tezi bulunuyor.

Aranan çok belli

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İdare ve Tertip Kısmı İşletme İdaresi Programı için açılan ilanda, “İşletme Anabilim Dalı’nda doktora yapmış olup kur riski ve bankacılıkta çeşitlendirme konusunda çalışmalar yapmış olmak” kuralları arandı. Tıpkı üniversitede çalışan B.B. isimli öğretim görevlisinin, “Dış ticaret yapan işletmelerde kur riski idaresi ve Gaziantep sanayi işletmelerinde uygulama” başlıklı bir yüksek lisans tezi ve “Bankacılıkta gelir çeşitlendirmesinin performans üzerindeki tesiri: Mevduat bankaları uygulaması” isimli bir çalışması bulunuyor.

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Kısmı için açılan hekim öğretim üyesi ilanının kaidelerinde, “Doktora eğitimini Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında yapmış olmak. Tabak Prezentasyonu alanında çalışmalar yapmış olmak” tabirleri yer aldı. C.U. isimli öğretim görevlisinin, “Tabak prezentasyonunun gastronomi turizmindeki yeri” ve “Gastronomide Tabak Prezentasyonunun Önemi” isimli çalışmaları bulunuyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir