Habertürk: Danıştay hukuka uygun buldu; Türkiye resmen İstanbul Sözleşmesi’nden çıktı!

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK), İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını hukuka uygun buldu. 

Habertürk TV’nin aktardığına nazaran Danıştay’ın oy çokluğuyla onayladığı kararın akabinde Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden resmen çıkmış oldu.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu oyçokluğuyla mukaveleden çıkılmasının hukuka muhalif olduğuna dair itirazların “reddine” karar verdi. Mukaveleden çekilmeye ait Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddederek Danıştay 10. Dairesi’nin kararını onadı.

İDDK’nın mukaveleden çekilme kararını hukuka uygun bulmasıyla Türkiye resmen İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmış oldu.

Ayrıntılar geliyor…

Ne olmuştu? 

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi istikametindeki 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de şu tabirlerle yayımlanmıştı:

“Türkiye Cumhuriyeti ismine 11.05.2011 tarihinde imzalanan ve 10/02/2012 tarihli Bakanlar kurulu kararı ile onaylanan ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Uğraşa Ait Avrupa Kurulu Mukavelesi’nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3’üncü unsuru gereği karar verilmiştir.”

Karar pek çok kentte protesto edilmiş; İstanbul Mukavelesi’nin bayana karşı şiddeti ve bayan cinayetlerini önlemekte, bayanları korumakta çok kıymetli olduğunu vurgulayan bayan ve insan hakları örgütleri duruma itiraz etmişti. Akabinde kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle çok sayıda dava açılmıştı.

Danıştay 10. Dairesi, açılan davalarda yürütmenin durdurulması istemlerini reddetti; kararın iptal istemiyle açılan davaları duruşmalı olarak görmüştü. 

Danıştay Savcısı, kararın iptali istikametinde görüş bildirmişti. Danıştay 10. Dairesi, görülen dört duruşmada tarafların ve Danıştay savcısının görüşlerini aldı ve akabinde kararını açıklamıştı. 

Danıştay, Cumhurbaşkanlığı kararını hukuka uygun bulmuş ve davanın reddine karar vermişti. 

11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açıldığı için İstanbul Kontratı ismiyle anılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Uğraşa Ait Avrupa Kurulu Mukavelesi’ni imzalayan ve onaylayan birinci ülke Türkiye’ydi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir