Bütçede aslan payı eğitime

Aslıhan Altay Karataş / ANKARA – Oktay’ın bütçe sayılarına ait temel ayrıntıları açıkladığı toplantıda klâsik bütçe bağlama merasimi de gerçekleştirildi. Oktay, Meclis’e sunulan bütçeye ait özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE YÜZYILI’NIN TABANI: 2023 yılı bütçesi AK Parti hükümetlerinin 21’inci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin akabinde hazırlanan 5’inci bütçesidir. Vatandaşlarımızın gereksinimlerine odaklanan tıpkı vakitte bir atılım bütçesi olan 2023 yılı bütçesi, Türkiye yüzyılının bir kilometre taşı olacaktır. 

FAİZ MASRAFI 565 MİLYAR LİRA: 2023’te bütçe masraflarının 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira, bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3.5 olması öngörülmektedir. İşçi sarfiyatları toplam 1 trilyon 102.7 milyar, mal ve hizmet alım masrafları 318.7 milyar, cari transferler 1 trilyon 682 milyar, sermaye sarfiyatları 315.8 milyar, sermaye transferleri 37.3 milyar, borç verme sarfiyatları 359.2 milyar, yedek ödenekler 88.2 milyar ve faiz sarfiyatları 565.6 milyar liradır.

EĞİTİME YÜZDE 14.5 HİSSE: Ulusal Eğitim bütçesini 2023 yılında 435 milyar liraya yükselttik. Yükseköğretimi de dâhil ettiğimizde eğitim bütçemiz 2023 yılında 649.8 milyar lira. Merkezi idare bütçesinden yüzde 14.5 ile en büyük hissesi eğitime ayırıyoruz. Merkezi idare bütçesinden Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 291.5 milyar lira, yükseköğretim kurumları sıhhat uygulama ve araştırma merkezlerine 15.5 milyar lira olmak üzere toplam 307 milyar lira kaynak ayrılmıştır. Sıhhat Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları döner sermayeleri ile SGK’dan yapılacak sıhhat harcamaları da dikkate alındığında sıhhat alanına ait ayrılan toplam kaynak 696.8 milyar liraya ulaşmaktadır.

YÜZDE 5.8’İ TOPLUMSAL HARCAMAYA: 2023 yılı bütçemizde toplumsal harcamalar için ayırdığımız kaynak 258.4 milyar lira. Bu meblağ 2023 yılı bütçesinin yüzde 5.8’ine denk gelmektedir. Toplumsal konut finansmanının desteklenmesi gayesiyle 10 milyar lira ayırdık.

KARADENİZ GAZI: Yerli ve ulusal imkanlarla Karadeniz’de keşfedilen doğalgazı 2023’ün birinci aylarında vatandaşlarımızın konutlarında kullanımına sunacağız. 

ENERJİDE 600 MİLYARLIK SÜBVANSİYON: Güç kullanımında hükümet olarak vatandaşımızın yanındayız. Güç sübvansiyonlarının 2023 yılı bütçesine yükü 600 milyar lira düzeyindedir. Minimum fiyatın vergi dışı tutulması sonucunda de 300 milyar lira meblağında vergiden vazgeçilmiştir. Toplumsal devlet prensibi gereği toplum bölümlerine 2023 yılı bütçemizde sağladığımız refah katkısı yaklaşık 1 trilyon 200 milyar liraya ulaşmaktadır. Bu fiyat bütçenin yaklaşık yüzde 27’sine tekabül etmektedir. 2023 yılında bütçemizden tarıma 142.9 milyar lira kaynak ayırdık. Ziraî dayanak programları için 54 milyar lira, tarım bölümü yatırım ödenekleri için 40.4 milyar lira, ziraî kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, ziraî KİT’lerin finansmanı ve ihracat takviyeleri için 48.5 milyar lira kaynak ayırıyoruz.

SAVUNMAYA 468 MİLYAR LİRA: Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odağımızla özel bölümle omuz omuza büyüme stratejimizi sürdürüyoruz. Gerçek kesim takviyeleri için bütçemizden 145.4 milyar lira olarak ayırdığımız ödenek bunun göstergesidir. Savunma Sanayii Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dâhil edildiğinde savunma ve güvenlik bölümü için 2023 yılında 468.7 milyar TL ödenek öngörülmüştür. Büyükşehir ve öbür belediyelerimiz ile vilayet özel yönetimlerimize ayırdığımız toplam kaynağı yüzde 49.1 artırarak 401.1 milyar lira düzeyine yükseltiyoruz.

ORMAN MÜDAFAA ÖDENEĞİ ARTTI: Güç Arz Güvenliği, Verimliliği ve Güç Piyasası programı kapsamında ayırdığımız kaynağı, bir evvelki yıla nazaran yüzde 154.9 artırarak 406 milyar 535 milyon liraya çıkardık. İstihdam programı ödeneğini yüzde 63.7 artırarak 100 milyar 403 milyon lira düzeyine yükselttik. Bayanın Güçlenmesi programına ayırdığımız kaynağı bir evvelki yıla nazaran yüzde 53.2 artırarak 2 milyarın üzerine çıkardık. Çocukların Korunması ve Gelişimlerinin Sağlanması programına ayırdığımız kaynağı yüzde 45.4 oranında artırarak 10 milyar 985 milyon lira düzeyine getirdik. Hukuk ve Adalet programı ödeneğini yüzde 65.1 artırarak 79 milyar 436 milyon lira düzeyine çıkardık. Ormanların ve Tabiatın Korunması programı ödeneklerini bir evvelki yıla nazaran yüzde 76 artırarak 10 milyar 210 milyon liraya yükselttik.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir