AKP Seçim Beyannamesi’ni Açıkladı.

MELİS YILDIRIM

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı AKP Seçim Beyannamesi’nde yurt dışında yaşayan gençlere ait, “Yurt dışında yaşayan 10 bin gencimizi her yıl eğitim, meslek gelişimi ve kültürel programlar kapsamında ülkemize getireceğiz” vaadine yer verildi. Süreksiz muhafaza statüsündeki sığınmacılarla ilgili, “Güvenli bölgelerde devam eden çatışma sonrası istikrar sağlama sürecini desteklemeye, yeni göç hareketliliğinin oluşmasını engellemeye ve Türkiye‘de süreksiz müdafaa statüsünde bulunan sığınmacıların geri dönüşünü kolaylaştıracak düzenekleri daha aktif biçimde hayata geçirmeye devam edeceğiz” denildi. Türkiye- Avrupa Birliği (AB) alakalarıyla ilgili ise, “AB ile ilgilerimizi olumlu gündem temelinde şekillendirerek tam üyelik müzakerelerimizi sonuçlandırmak üzere adımlar atacağız. Gümrük Birliği’nin güncellenmesini sağlayacağız” vaadinde bulunuldu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Nisan’da Ankara Spor Salonu’nda yapılan toplantıda açıkladığı AKP Seçim Beyannamesi 487 sayfa ve 6 ana kısımdan oluşuyor. Beyannamede, “Türkiye Ekseni” başlığı altında dış siyaset ve savunmaya ait vaatlere yer verildi. 49 sayfa ayrılan kısımdan öne çıkan kimi vaatler şöyle:

“‘ULUSLARARASI HUKUK VE DİPLOMASİ ÜNİVERSİTESİ’Nİ KURACAĞIZ”

“-Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bağlamında, dış siyasetimizin ana kurumları olan Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Başkanlığı başta olmak üzere dış siyasetin planlanması ve yürütülmesinde kritik ehemmiyete sahip tüm kurumlarımızı daha da güçlendireceğiz.

Hariciye Teşkilatımızın kuruluşunun 500. yılını kutladığımız bir devirde Dışişleri Bakanlığımızın himayesinde, nüvesini Diplomasi Akademisi’nin oluşturacağı ve milletlerarası seviyede eğitim ve akademik derece verecek ‘Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Üniversitesi’ni kuracağız.

-Türk vatandaşlarının milletlerarası kuruluşlarda daha fazla varlık göstermesi ve daha aktif pozisyonlara gelebilmeleri için Dışişleri Bakanlığı bünyesinde üniversitelerimizi de içine alacak biçimde ortak bir program hayata geçireceğiz.

Farklı ülkelerden diplomatların, güvenlik bürokrasisinin ve ticaret/ ekonomi uzmanlarının eğitim görecekleri BM Üniversitesi’nin bir yerleşkesinin Türkiye‘de kurulmasına öncülük edeceğiz.

Milli Savunma Bakanlığımızın insan kaynağını genişleterek 21. yüzyılın gereksinimlerine uygun bir yapıya kavuşturacağız. Yeni inşa etmekte olduğumuz Milli Savunma Bakanlığı yerleşkesini tamamlayarak milli savunma siyasetimizin uyumunu daha da kolaylaştıracağız.

Aynı vakitte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bütün ögelerinin her türlü doğal afetlere hazırlıklı olması için kapsamlı bir tekrar inşa programı başlatacağız.

“YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK YENİ TOKİ PROJELERİ BAŞLATACAĞIZ”

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik başta İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir olmak üzere farklı vilayetlerimizde yeni TOKİ projeleri başlatacağız.

Aile ataşeliklerimizin sayısını arttıracağız.

Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam vakitli çalışma hakkı tanıyacağız.

Geçici ithalat kapsamında Türkiye‘ye getirilen araçların 730 günlük kalma mühletini tamamladıktan sonra tekrar Türkiye‘ye getirebilmesi için, yurt dışında en az 185 gün kalma kaidesini 30 güne düşüreceğiz.

“YURT DIŞINDA YAŞAYAN 10 BİN GENCİMİZİ HER YIL EĞİTİM, MESLEK GELİŞİMİ VE KÜLTÜREL PROGRAMLAR KAPSAMINDA ÜLKEMİZE GETİRECEĞİZ”

Yurt dışında yaşayan 10 bin gencimizi her yıl eğitim, meslek gelişimi ve kültürel programlar kapsamında ülkemize getireceğiz.

Yurt dışında yaşadıkları ülkelerde askerlik yapanların ikili muahedeler çerçevesinde askerliklerinin Türkiye‘de tanınmasını sağlayacağız.

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın tatil devirlerinde ülkemize THY ile gelip dönebilmelerini sağlamak öncelikli amaçlarımızdan biri olacaktır.

Türkiye‘den gönderilen öğretmen ve din görevlisi açığının giderilmesi maksadıyla yerinden öğretmen ve din görevlisi istihdam edilmesine yönelik düzenlemeleri gerçekleştireceğiz.

Çevremizde barış ve refah jenerasyonu oluşturmak için ikili ilgilerimizde olağanlaşma süreçlerine devam edeceğiz.

Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğünün korunmasını, bu ülkelerde terör örgütlerinin ortadan kaldırılmasını ve Irak’ta kapsamlı ve kalıcı bir istikrarın sağlanmasını temel alan siyasetimizi sürdüreceğiz.

“GEÇİCİ MUHAFAZA STATÜSÜNDE BULUNAN SIĞINMACILARIN GERİ DÖNÜŞÜNÜ KOLAYLAŞTIRACAK SİSTEMLERİ DAHA AKTİF BİÇİMDE HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Komşumuz Suriye’deki savaşı, bu ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği temelinde, Suriye halkının legal beklentileri doğrultusunda çözmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Suriye’nin kendi halkı ve komşularıyla barışık, terör örgütleri, vekalet savaşları, ayrılıkçı gündem ve dış müdahaleden arındırılmış bir ülke haline getirilmesi için her türlü diplomatik ve öteki önlemi alacağız. İnançlı bölgelerde devam eden çatışma sonrası istikrar sağlama sürecini desteklemeye, yeni göç hareketliliğinin oluşmasını engellemeye ve Türkiye‘de süreksiz müdafaa statüsünde bulunan sığınmacıların geri dönüşünü kolaylaştıracak düzenekleri daha faal biçimde hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Suriye’de BM yerinde devam eden çok taraflı tahlil sürecini ve Astana Süreci kapsamında çatışmayı sonlandırmak için oluşturulan sistemde aktif rol oynamaya devam edeceğiz. Suriye’de akan kanın durdurulması için tüm taraflarla temaslarımızı ağırlaştıracağız.

Irak’ta terör örgütlerinin mevcudiyetinin ve hareketlerinin sonlandırılması ile Irak’ın adeta çimentosu olan Türkmen soydaşlarımızın adil temsiliyete kavuşturulmasına yönelik uğraşlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Milli davamız Kıbrıs sıkıntısında KKTC’ye takviyemizi sürdürerek, Kıbrıs Türklerine yönelik her türlü haksızlığa son verilmesini sağlamak üzere bir an evvel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmen tanınması için çalışmaya devam edeceğiz.

“YUNANİSTAN İLE UZLAŞMAZLIKLARI DİPLOMATİK MÜZAKERELER İLE TAHLİLE ULAŞTIRMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Asrın Felaketinde yanımızda yer alan Komşumuz Yunanistan ile Ege ve Doğu Akdeniz’deki uzlaşmazlıkları diplomatik müzakereler ile tahlile ulaştırmaya çalışacağız. Bunun iki komşu ülkenin ekonomik, insani ve kültürel etkileşim ve iş birliklerini de güçlendireceğine inanmaktayız.

Ülkemiz Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan bağlılığında kararlıdır. Tahıl Koridorunun açılmasını ve esir takasının yapılmasını mümkün kılan arabulucu rolümüzü pekiştirerek sürdüreceğiz. Karadeniz’de istikrarın sağlanması ve Türkiye‘nin Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkacak olan Avrupa güvenlik ve barış mimarisinde daha faal bir pozisyona gelmesi için kararlı adımlar atmayı sürdüreceğiz.

­- Azerbaycan’ın işgal altında bulunan topraklarının özgürleştirmesinden sonra barışın kapsamlı bir mutabakatla sağlamlaştırılmasını desteklemeye devam edeceğiz.

Komşumuz Ermenistan ile devam eden olağanlaşma sürecini hızlandırarak daha aktif bir komşuluk bağıyla bölgesel barış ve refahın inşası için çalışacağız.

“AB’YE TAM ÜYELİK MÜZAKERELERİMİZİ SONUÇLANDIRMAK ÜZERE ADIMLAR ATACAĞIZ”

AB ile bağlantılarımızı olumlu gündem temelinde şekillendirerek tam üyelik müzakerelerimizi sonuçlandırmak üzere adımlar atacağız. Gümrük Birliği’nin güncellenmesini sağlayacağız.

Avrupa güvenlik ve savunma mimarisinin güçlü ve tesirli bir kesimi olmaya ve NATO üyeliği çerçevesindeki sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Türkiye‘siz Avrupa’da güvenlik ve istikrarın sağlanması mümkün değildir.

ABD ile bağlantılarımızı karşılıklı hürmet ve eşit iştirak temelinde geliştireceğiz. Kurduğumuz stratejik mekanizmayı güçlendirerek başta PYD/ YPG, FETÖ ve yaptırımlar hususları olmak üzere ülkemizin güvenlik önceliklerine uygun somut adımların atılmasını sağlayacağız. ABD ile ekonomik münasebetlerimizde 100 milyar dolarlık maksada önümüzdeki beş yıllık devirde ulaşmak için kurduğumuz ekonomik sistemleri aktif formda kullanacağız.

Rusya ile siyasi ve ekonomik bağlantılarımızı, güç alanındaki iş birliğimizi devam ettireceğiz. Suriye ve Ukrayna sıkıntısı başta olmak üzere bölgesel meselelerin memleketler arası hukuk prensiplerini gözeterek barışçıl bir biçimde tahlilini destekleyeceğiz.

Filistin sıkıntısındaki konumumuz iki devletli tahlil yerinde İsrail’in işgal ettiği topraklardan geri çekilmesidir. Tarihi bağlarımız ve vicdani hassasiyetlerimiz çerçevesinde Filistin davasını her vesileyle hatırlattığımız temel prensipler temelinde desteklemeye devam edeceğiz.

Körfez ülkeleri ortasındaki olağanlaşma sürecini desteklemeye devam edeceğiz.

“TÜRK DÜNYASI ALTYAPI VE YATIRIM BANKASI KURACAĞIZ”

Türk Dünyası Altyapı ve Yatırım Bankası kurarak yenilikçi sanayilerin desteklenmesini sağlayacağız. Türk Devletler Teşkilatı üyeleri ortasında ortak televizyon yayınları, sanat fuarları ve eğitim iş birlikleri ile çok boyutlu entegrasyonu teşvik edeceğiz. TDT üyeleri ile çok taraflı memleketler arası kuruluşlarda eşgüdüm ve ortak hal konusunda uyuma özel kıymet göstereceğiz.

Onlarca yıldır, işgal, terör, dış müdahale ve istikrarsızlığın pençesinde acı çeken Afgan halkının tamamını kucaklayan bir siyasi sistemle yönetilmesi ve ekonomik hayatın düzenlenmesi için her türlü çabayı göstereceğiz. Bu bağlamda, Afgan bayanlarının başta eğitim olmak üzere toplum hayatının tüm veçhelerine katılmasına özel kıymet vereceğiz.

Dünyanın en büyük 10 iktisadı ortasına girme gayemiz doğrultusunda, tüm coğrafyalarla ticari ve ekonomik münasebetlerimizi geliştirecek ve çeşitlendireceğiz.

Gelecek kuşaklara karşı en büyük mesuliyetimiz olan sürdürülebilir bir etraf ve iklim bırakabilmek için ilan ettiğimiz 2053 yılı için net sıfır emisyon ve Yeşil Kalkınma İhtilali gayeleri doğrultusunda tüm gayretimizi sarf edeceğiz.

“TERÖR HUDUTLARIMIZDAN TEMİZLENENE KADAR ASKERİ ALANDAKİ UĞRAŞIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

Sivil-asker ilgilerinin demokratik kontrolünü daha da tahkim ederek ülkemizi bu bahiste daha ileri bir noktaya taşıyacağız.

Terörle uğraş alanında son terörist etkisiz hale getirilene ve terör hudutlarımızdan temizlenene kadar askeri alandaki çabamıza devam edeceğiz.

FETÖ, PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve DHKP-C üzere terör örgütleriyle ve ülkemiz aleyhindeki propaganda faaliyetleriyle çabamızı aralıksız sürdüreceğiz.

Birinci önceliğimiz yeni göç dalgalarının önlenmesi ve süreksiz müdafaa altındaki Suriyelilerin milletlerarası hukuka uygun biçimde istekli ve inançlı bir halde kendi vatanlarına dönüşlerinin sağlanmasıdır.

Düzensiz göçün önlenmesi ve ülkemize yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi için hudut güvenliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Türkiye Ekseni, Çabucak Artık Medeniyetimizden aldığımız ilham, tarihten aldığımız güç ve geçmiş deneyimlerimiz ışığında ülkemizi Akil, Adil ve Faziletli bir güce dönüştürerek Türkiye Eksenini inşa edeceğiz.”

Kaynak: ANKA / Aktüel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir